Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 197 (2013) Quản trị đại học là một nội dung cơ bản để thực hiện quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam thời kỳ hội nhập Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG
 
S. 190 (2013) Quy tắc thực thi chính sách tiền tệ và kết quả kinh tế vĩ mô trong điều kiện Việt Nam Tóm tắt   PDF
ĐẶNG ANH TUẤN
 
S. 219 (2015) Rủi ro và tỷ suất sinh lời vượt trội của cổ phiếu ngành bất động sản Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN DUY KHA, VÕ THỊ QUÝ
 
S. 206 (2014) Sáng chế xanh với phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
HỒT THÚY NGỌC
 
S. 198 (2013) Số nhân chi tiêu của nền kinh tế Việt Nam Tóm tắt   PDF
TRẦN THỌ ĐẠT, HÀ QUỲNH HOA
 
S. 213 (2015) Sở hữu nhà nước và chi phí đại diện trên sàn chứng khoán Việt Nam- Nghiên cứu tại sàn giao dịch Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ MINH, TRỊNH TRỌNG ANH, LÊ THỊ ANH, VŨ THỊ NGỌC BÍCH
 
S. 206 (2014) Sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông và kiến nghị cho viễn thông Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ MINH AN, TRẦN THỊ THẬP
 
S. 205 (2014) Sự khác biệt giữa nam và nữ trong mua sắm trực tuyến ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THÀNH ĐÔ, HÀ NGỌC THẮNG
 
S. 189 (2013) Sự sụp đổ của tập đoàn Daewoo- Bài học kinh nghiệm tái cấu trúc tập đoàn than và khoáng sản Việt Nam Tóm tắt   PDF
VŨ HÙNG PHƯƠNG, LÊ DUY LINH
 
S. 197 (2013) Sự tác động của nhận biết thương hiệu đến chất lượng cảm nhận, yêu thích thương hiệu và dự định mua: Khảo sát tại thị trường máy tính xách tay tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG BÁ THANH, TRẦN TRUNG VINH
 
S. 206 (2014) Sự thay đổi tỷ suất sinh lời của doanh thu tại các doanh nghiệp nhà nước thời kỳ hậu cổ phần hóa Phạm Đức Cường Tóm tắt   PDF
PHẠM ĐỨC CƯỜNG
 
S. 200 (2014) Tài sản thương hiệu của trường đại học theo cảm nhận sinh viên- Nghiên cứu tại các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ MINH LÝ
 
S. 193 (2013) Tác động của biến đổi khí hậu đến tăng trưởng và phát triển ở Việt Nam và một số gợi ý chính sách Tóm tắt   PDF
Trần Thọ Đạt, Vũ Thị Hoài Thu
 
S. 210 (2014) Tác động của các thuộc tính địa phương tới sự hài lòng của doanh nghiệp đầu tư: Bằng chứng từ Hải Dương Tóm tắt   PDF
ĐÀO TRUNG KIÊN, TRẦN MẠNH TOÀN, BÙI QUANG TUYẾN, NGUYỄN VĂN DUY, NGUYỄN THỊ LIÊN
 
S. 188 (2013) Tác động của chính sách tiền tệ đối với hoạt động của thị trường chứng khoán thành phồ Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN, BÙI ĐỨC NHÃ
 
S. 219 (2015) Tác động của FDI, dao động tỷ giá, thị trường tài chính đến các doanh nghiệp của các ngành định hướng xuất khẩu: Trường hợp Việt Nam thời kỳ 2000- 2012 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN KHẮC MINH
 
S. 197 (2013) Tác động của hiệu quả truyền thông lên lời nói truyền miệng- Nghiên cứu trường hợp khách hàng là thuê bao điện thoại di động Tóm tắt   PDF
HOÀNG LỆ CHI, NGUYỄN THỊ MINH AN
 
S. 213 (2015) Tác động của nợ chính phủ đến tăng trưởng kinh tế khu vực đồng tiền chung Châu Âu: Một tiếp cận thực nghiệm Tóm tắt   PDF
HOÀNG HỒNG HIỆP, BÙI ĐỨC HÙNG
 
S. 222 (2015) Tác động của phát triển thị trường tài chính đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam: Tiếp cận bằng trọng số ENTROPY và mô hình ARDL Tóm tắt   PDF
PHAN THỊ HẰNG NGA, NGUYỄN QUYẾT
 
S. 195 (2013) Tác động qua lại giữa kiểm toán nội bộ và nhà quản trị cấp cao: Lý thuyết và thực tiễn tại một số doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt   PDF
PHAN TRUNG KIÊN
 
S. 222 (2015) Tác động vĩ mô và bất ổn tài chính đến vốn đệm của các ngân hàng thương mại tại các quốc gia ASEAN+ Tóm tắt   PDF
LÊ HỒ AN CHÂU
 
S. 193 (2013) Tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước - Một số vấn đề về nguyên tắc và phương pháp tiếp cận Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Quân
 
S. 189 (2013) Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước: Vài nét về thực trạng, triển vọng và giải pháp Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI, NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ
 
S. 189 (2013) Tái cấu trúc và phục hồi doanh nghiệp năm 2013 Tóm tắt   PDF
BAN BIÊN TẬP
 
S. 190 (2013) Tái cấu trúc đầu tư công: Đánh giá thực hiện 2012, quan điểm, định hướng và giải pháp cho năm 2013 và những năm tiếp theo Tóm tắt   PDF
NGÔ THẮNG LỢI
 
176 - 200 trong số 268 mục << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012