Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 195 (2013) Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam theo khung tham chiếu của Hiệp ước toàn cầu (Global Compact) Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN THẮNG
 
S. 190 (2013) Trên cơ sở các tài liệu điều tra, khảo sát của nhiệm vụ hợp tác khoa học quốc tế theo Nghị định thư Việt Nam Hàn Quốc năm 2011-2012 về” Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn-thành thị: Kinh nghiệm Hàn Quốc và vận dụng cho Việt Nam, bài viết khái quát Tóm tắt   PDF
MAI NGỌC ANH
 
S. 193 (2013) Triển khai quản trị quan hệ khách hàng - kinh nghiệm Quốc tế và bài học cho các Doanh nghiệp ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Vũ Ngọc Xuân
 
S. 196 (2013) Triển khai trả lương theo vị trí việc làm đối với công chức- viên chức: Từ lý thuyết đến thực tiễn Tóm tắt   PDF
TRẦN XUÂN CẦU
 
S. 199 (2014) Tăng cường nhận thức của các chủ thể kinh doanh tại Việt Nam về thỏa thuận trọng tài Tóm tắt   PDF
TRẦN VIẾT LONG, TRẦN VĂN NAM
 
S. 205 (2014) Tăng cường quản lý quan hệ với nhà cung ứng (SRM) của doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
LÊ CÔNG HOA, LÊ PHAN HÒA
 
S. 213 (2015) Tăng trưởng kinh tế hướng về xuất khẩu của Việt Nam: Một phân tích thực nghiệm Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THU THỦY, HOÀNG ĐỨC THÂN
 
S. 206 (2014) Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm và một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng cuối năm 2014 Tóm tắt   PDF
ĐẶNG NGỌC ĐỨC, NGUYỄN VĂN LINH
 
S. 197 (2013) Vai trò của bộ môn trong hợp tác nghiên cứu khoa học: Thực tiễn tại trường đại học Kinh tế Quốc dân Tóm tắt   PDF
PHAN THỊ THỤC ANH
 
S. 219 (2015) Vai trò của các yếu tố nguồn lực đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1996- 2014 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG HIỆP, NGUYỄN THỊ NHÃ
 
S. 187 (2013) Vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội 2012, triển vọng 2013 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HỮU DŨNG
 
S. 194 (2013) Về mô hình chuẩn mực - Chế độ kế toán của Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Công Phương
 
S. 192 (2013) Về phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2020 Tóm tắt   PDF
MAI NGỌC CƯỜNG
 
S. 199 (2014) Việt Nam có các điều kiện thuận lợi để áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS/IFRS? Tóm tắt   PDF
PHẠM HOÀI HƯƠNG
 
S. 206 (2014) Việt Nam tránh lệ thuộc Trung Quốc về thị trường hàng nông sản như thế nào? Tóm tắt   PDF
ĐỒNG XUÂN ĐẢM, ĐÀM QUANG VINH
 
S. 197 (2013) Xác định nhu cầu để định hướng đào tạo lao động giúp việc gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội Tóm tắt   PDF
PHAN HỒNG MAI, NGUYỄN THÙY LINH, BÙI ĐỨC HẢI
 
S. 217 (2015) Xây dựng chỉ tiêu đánh giá du lịch bền vững: Nghiên cứu điển hình tại thành phố Nha Trang Tóm tắt   PDF
LÊ CHÍ CÔNG
 
S. 205 (2014) Xếp hạng trang Web thương mại điện tử của doanh nghiệp điện máy ở miền Bắc Việt Nam Tóm tắt   PDF
VŨ TUẤN ANH, NGUYỄN VÂN HÀ
 
S. 193 (2013) Xuất khẩu gạo Việt Nam: Thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Luận
 
S. 197 (2013) Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 2011-2013: Thực trạng và khuyến nghị Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ĐÌNH LUẬN
 
S. 214 (2015) Đào tạo quá mức ở Việt Nam: Kết quả từ phân tích hồi quy nhị phân Tóm tắt   PDF
HOÀNG KHẮC LỊCH
 
S. 194 (2013) Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tại Đà Nẵng Tóm tắt
Võ Xuân Tiến
 
S. 198 (2013) Đánh giá kế hoạch ngành y tế bằng công cụ JANS và khả năng vận dụng trong đổi mới kế hoạch ngành ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
VŨ CƯƠNG
 
S. 210 (2014) Đánh giá mức độ hợp lý của học phí đại học công lập thí điểm Tóm tắt   PDF
PHẠM XUÂN HOAN
 
S. 194 (2013) Đánh giá mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu của các hộ dân ven biển tỉnh Bến Tre Tóm tắt
Nguyễn Thị Kim Anh, Bùi Nguyễn Phúc Thiên Chương, Lê Thị Huyền Trang, Hồ Xuân Hướng
 
226 - 250 trong số 268 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012